fbpx

Privacyverklaring PetSecur

Fijn dat je de tijd neemt deze privacyverklaring te lezen. In deze privacyverklaring leggen we je graag uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, en met welk doel we dat doen. Ook vertellen we je over ons cookiebeleid.

We vragen je om deze verklaring goed door te nemen. Als je vragen, klachten of verzoeken hebt kun je deze richten aan info@petsecur.nl. Mag ik je vriendelijk verzoeken in de onderwerpregel te zetten “Persoonsgegevens”?

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

Dat is de Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. PetSecur “(hierna “PetSecur” of “Wij”). Wij zijn gevestigd aan de Koninginneweg 11, 1217 KP Hilversum. Ons Kamer van Koophandelnummer is: 72124148.

Hoe gaan we om met privacy?

Wij vinden privacy belangrijk. We respecteren de privacy van onze websitebezoekers en van onze klanten. Onze privacyverklaring geeft verder een duidelijk en begrijpelijk overzicht van hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Kort samengevat:

 1. PetSecur verzamelt zo min mogelijk informatie;
 2. PetSecur deelt jouw gegevens niet zomaar met derden en verkoopt deze al helemaal niet;
 3. PetSecur gaat zorgvuldig met jouw gegevens om, beveiligt deze en houdt zich aan de privacywetgeving.
Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect zijn te herleiden naar een natuurlijk persoon. Denk aan namen, contactgegevens, foto’s en fysieke kenmerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe komen we hier aan?

Wij verzamelen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, en -beperkt- via cookies. Voor meer informatie over cookies, verwijzen we je graag naar onze cookieverklaring.

Contract afsluiten (via de website)
Je kunt op onze website meteen de premie van de verzekering van jouw huisdier berekenen. Mooi toch? Als je vervolgens ook de verzekering wilt afsluiten, dan vragen we, naast de gegevens van jouw huisdier, om jouw:

 1. Geslacht;
 2. Voorletters;
 3. Achternaam;
 4. Geboortedatum;
 5. Adresgegevens;
 6. E-mailadres;
 7. Telefoonnummer;
 8. Bankgegevens, zoals IBAN.

We hebben deze gegevens nodig om ons contract met jou op te stellen, uitvoering te geven aan het contract en contact met je op te kunnen nemen. En waarom willen we jouw geboortedatum weten, vraag je je wellicht af? We vragen dit omdat je minimaal 18 jaar moet zijn om een verzekering af te sluiten.

Communicatie
Als je ons mailt of op andere manier contact met ons opneemt, dan slaan we jouw gegevens op om met je te kunnen communiceren. Dit gaat doorgaans om jouw:

 1. Naam;
 2. E-mailadres en/of telefoonnummer.

Nieuwsbrief
Als je je daarvoor hebt aangemeld, dan ontvang je van ons de nieuwsbrief. Hiermee houden we je graag op de hoogte van onze dienstverlening. Je kunt jezelf altijd uitschrijven door op de afmeldlink onderaan de mail te klikken.

Ben je verplicht jouw gegevens te verstrekken?

Je hebt in principe geen (wettelijke) plicht om persoonsgegevens met ons te delen. Wil je gebruik maken van onze dienstverlening? Dan hebben we wel enkele gegevens nodig om het contract te sluiten, betalingen te kunnen regelen en contact met je op te kunnen nemen. De contactgegevens zijn natuurlijk niet verplicht, maar maakt het contact wel wat makkelijker.

Met welke doelen en op welke grondslagen verwerken we jouw gegevens?

We verwerken bovenstaande gegevens alleen als het nodig is, in de volgende gevallen:

 1. Om onze dienst aan jou te kunnen verlenen
 2. Om contact met je te kunnen opnemen ten behoeve van onze dienstverlening
 3. Om je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening (b.v. door middel van een nieuwsbrief)
 4. Om onze website te optimaliseren

Wanneer jouw gegevens voor een vergelijkbaar doel als hierboven verwerken zullen we je daarover informeren in een vernieuwde privacyverklaring.

We verwerken jouw gegevens ter voorbereiding of voor de uitvoering van de overeenkomst met jou en omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Dit laatste geldt met name bij direct marketing, zoals het informeren over wijzigingen zodra dit ook een commercieel “tintje” krijgt, voor administratie, incassotrajecten en voor de optimalisatie van de website.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Petsecur bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Personalia
Algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij (telefonisch) contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden of zolang je klant bij ons bent.

Klantdossiers en facturen
Wij bewaren jouw gegevens in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn. Deze is 5 jaar. Je hebt het recht nog een jaar na jouw laatste premiebetaling een declaratie in te dienen dus het kan zijn dat we jouw gegevens maximaal 7 jaar bewaren.

Delen we jouw gegevens?

Nauwelijks. We delen jouw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

We zijn zuinig op jouw gegevens. We dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat we jouw persoonsgegevens lekken of verloren gaan. Enkele van deze maatregelen:

 1. onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden;
 2. onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 3. toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
 4. alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 5. we slaan jouw gegevens altijd binnen de EU op;
 6. we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.
Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw privacy. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PetSecur. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek / bezwaar / intrekking kun je sturen naar info@petsecur.nl.

Wij zijn verplicht na te gaan of het bericht van jou afkomstig is. Om die reden vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers in jouw identiteitsbewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We verwijderen deze kopie onmiddellijk nadat we jouw identiteit hebben vastgesteld.

We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek.

Als je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan vragen we je dit zo snel mogelijk bij ons te melden. We hopen hier natuurlijk samen met jou uit te komen, maar willen je ook wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wat als ons het privacybeleid wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen veranderen. Ook kan onze dienstverlening veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wil je up-to-date blijven? Controleer deze verklaring dan regelmatig.

Versie februari 2019.