Als mijn huisdier verzekerd is, is er dan ook een eigen risico?

We streven ernaar om een zo ruim mogelijke dekking te bieden met een zo hoog mogelijke maximale uitkering per jaar. Om dit mogelijk te maken, vragen we per dierenartsbezoek een eigen bijdrage van € 25,-. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we voldoende middelen hebben om je op de momenten dat het er echt toe doet, optimaal te kunnen bijstaan.